Vuosikokouskutsu, Tervetuloa

Aika: Torstai 2.3.2017 klo 18.00 alkaen
Paikka: Kerhotilat, Jynkän Monari, Aittolammentie 11

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
2.1. Puheenjohtaja
2.2. Sihteeri
2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2.4. Tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään kerhon toimintakertomus vuodelta 2016
6. Esitellään kerhon tilinpäätös 2016 sekä toiminnantarkastajan tarkastuskertomus
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma, talousarvio
9. Päätetään liittymis- sekä jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajasta vuodelle 2017
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (1) ja hallituksen jäsenet (4+1)
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa
Kuopion kivikerho ry, hallitus